Novosti

6. listopada 2021.

Šoljanova „Romanca o tri ljubavi“ na sceni Male dvorane

"O ljubavi, njezinoj stvaralačkoj i razornoj snazi, o njezinoj duhovnoj biti i tjelesnoj prirodi, o ljubavnom ushitu i boli, o sreći i ludilu." Jedna od najpoetičnijih hrvatskih drama, „Romanca o tri ljubavi“ Antuna Šoljana, podnaslovom je žanrovski određena kao "sentimentalna farsa".