Događanja

26.
listopada 2018.
Petak u 20:00 sati
Mala dvorana

MLADI ZA MLADE - CEMAN ACADEMIC ORCHESTRA

Petak U 20:00
Mala dvorana
Organizator: Hrvatska glazbena mladež
Ulaz uz pozivnicu
Ulaz uz pozivnicu
CEMAN (Central European Music Academies Network) je Srednjoeuropska mreža glazbenih akademija stvorena kako bi omogućila razmjene studenata i nastavnika među glazbenim akademijama zemalja CEI (Central European Initiative), promocije povijesne i kulturne baštine svih uključenih zemalja, a pokrenuta je tijekom Međunarodnog susreta “CEI-Glazbeno visoko obrazovanje”, održanog u Trstu, na Konzervatoriju za glazbu Giuseppe Tartini u listopadu 2016. godine.