Događanja

27.
ožujka 2023.
Ponedjeljak u 20:00 sati
Mala dvorana

KONCERT UČENIKA GLAZBENOG UČILIŠTA ELLY BAŠIĆ POVODOM DANA ŠKOLE

Ponedjeljak U 20:00
Mala dvorana
Organizator: Glazbeno učilište Elly Bašić
Ulazak uz pozivnice
Ulazak uz pozivnice
Na koncertu će uz soliste, komorne sastave i ansamble Glazbenog učilišta Elly Bašić nastupiti i gosti, učenici Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova iz Rijeke i Umjetničke škole Luke Sorkočevića iz Dubrovnika.