Novosti

5. travnja 2019.

Javni natječaj

Zakup poslovnih prostorija – Tonski studio u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.
 
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj 125/11, 64/15, 112/18) i članaka 6. i 13. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12 i 3/18), te Odluke Upravnog vijeća o davanju prostora u zakup, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
o zakupu poslovnih prostorija – Tonski studio u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog
 
 1.   Daje se u zakup poslovni prostor – Tonski studio ukupne površine 46, 57 m2
 
Poslovni prostor namijenjen je za obavljanje djelatnosti tonskog snimanja i obrade tonskih zapisa.
Poslovni prostor nalazi se u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, Trg Stjepana Radića 4, Zagreb.
 
Prostor se daje u zakup s opremom. Popis opreme i stanje njezine ispravnosti sastavni je dio ovog natječaja.
Svako novo opremanje prostora moguće je isključivo uz suglasnost Zakupodavca, a na trošak Zakupoprimca.
 
Zakupoprimac, u dogovoru sa Zakupodavcem, ima pravo korištenja prostora Male i Velike dvorane za snimanje po povlaštenoj cijeni (50% popusta na cijene u važećem Cjeniku).
 
Zakupodavac, u dogovoru sa Zakupoprimcem, ima pravo korištenja usluga Zakupoprimca (tonska snimanja i obrada tona) po povlaštenoj cijeni (50% popusta na cijene u važećem Cjeniku).
 
 2.   Poslovni prostor daje se u zakup na 5 (pet) godina.     
 
 3.   Početni iznos mjesečne zakupnine za navedeni prostor iznosi 3.700,00  kn (plus PDV).
 
Cjelovit tekst natječaja i popis opreme uz stanje njezine ispravnosti objavljen je u dokumentu u prilogu.