Novosti

17. listopada 2018.

Noć za pamćenje u Guvernerovoj palači

U sklopu programa Lisinski u Guvernerovoj palači u Rijeci je u utorak nastupio Hrvatski barokni ansambl s djelima Georga Philippa Telemanna, Johanna Gottlieba Janitscha, Francoisa Couperina, Johanna Joachima Quantza i Johanna Christiana Bacha.