Lisinski subotom

CIJENE PRETPLATNIČKIH ULAZNICA ZA DOSADAŠNJE PRETPLATNIKE CIKLUSA LISINSKI SUBOTOM:
1. Kategorija: 1.250,00 kn
2. Kategorija: 1.050,00 kn
3. Kategorija: 950,00 kn
 
REDOVNE CIJENE PRETPLATNIČKIH ULAZNICA:
1. Kategorija: 1.600,00 kn
2. Kategorija: 1.400,00 kn
3. Kategorija: 1.200,00 kn
 
POSEBNA PONUDA ZA NOVE PRETPLATNIKE:
Cijena pretplatničkih ulaznica do 18, srpnja 2018. godine:
1. Kategorija: 1.400,00 kn
2. Kategorija: 1.200,00 kn
3. Kategorija: 1.050,00 kn
 
Moguća obročna otplata u šest rata.
 
POPUSTI (isključivo na blagajni Lisinskog):
Popusti vrijede isključivo za redovne cijene pretplate Lisinski subotom.
10% popusta za studente, učenike, umirovljenike.
20% popusta za članove HAK-a.
30% popusta za osobe s invaliditetom, uključujući osobu u pratnji (uz predočenje preslike rješenja o invaliditetu).
 
Popust vrijedi za kupnju jedne pretplatničke ulaznice osim za osobe s invaliditetom gdje popust vrijedi i za njihovu pratnju.
 
Popusti se ne zbrajaju!
 
Na ukupan iznos računa odobrava se 10% popusta za jednokratno plaćanje gotovinom.
 
****
Prodaja pretplatničkih ulaznica na blagajnama Lisinskog od 21. svibnja do 18. srpnja 2018. godine.
Rezervacija za dosadašnje pretplatnike do 9. lipnja 2018. godine.
Jesenski upis pretplate na blagajnama Lisinskog od 27. kolovoza 2018. godine.