Novosti

28. veljače 2017.

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu prostora na korištenje udrugama

Temeljem provedenog javnog natječaja za dodjelu prostora na korištenje udrugama Povjerenstvo utvđuje da je na javni natječaj pristigla jedna ponuda.
 
Temeljem provedenog javnog natječaja za dodjelu prostora na korištenje udrugama od 18. siječnja 2017. godine Ur.broj 133/1-17, Povjerenstvo utvđuje da je na javni natječaj pristigla jedna (1) ponuda i to:
 
  1. Ponuda Humanitarne udruge „fra Mladen Hrkać“               88 bodova
 
Ovaj Prijedlog objavljuje se na internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog (službeni ulaz). 
 
                                                                                                            Povjerenstvo
 
U Zagrebu, 27. veljače 2017.

Ur.broj: 133/4-17