Novosti

14. rujna 2016.

Opis poslova, podaci o plaći i datumu razgovora sa kandidatima

Opis poslova i podaci o plaći- Producent programa i Koordinator studentskih poslova.

Naziv radnog mjesta: PRODUCENT PROGRAMA

 Redovni radni zadaci:

 • sudjelovanje u izradi programsko-financijskog plana i izrada izvješća o realizaciji programa Ustanove
 • oblikovanje i razrada prijedloga, ugovaranje programa u organizaciji i suorganizaciji Ustanove te nadziranje njihova neposrednog ostvarivanja
 • izravno kontaktiranje s domaćim i inozemnim umjetnicima, ansamblima i ustanovama u kulturi
 • obavljanje svih organizacijskih poslova povezanih s ostvarivanjem programa u organizaciji i suorganizaciji Ustanove
 • pravodobno pribavljanje svih potrebnih podataka za tehničku izvedbu programa, organizacijske usluge za vlastite programe i za potrebe svih korisnika; po potrebi, za korisnike, naručivanje scenarija, scenografije, režije i izvedbe ugovorenih programa
 • pravodobno upisivanje svih potrebnih podataka u intranetski sustav
 • sudjelovanje i nadzor pri programsko-tehničkoj realizaciji programa
 • pravodobno dostavljanje svih podataka potrebnih za plasman priredaba Odjelu marketinga i promidžbe
 • dostavljanje podataka za izradu ugovora  i izrada tipskih ugovora za izvođače i suradnike na projektu Odjelu pravnih poslova i ljudskih resursa na kontrolu pravovaljanosti te Odjelu financija i računovodstva na računovodstvenu kontrolu
 • briga o rezervacijama putnih karata i hotelskom smještaju, dočeku i prijevozu izvođača uz odgovornost za njihovo pravodobno izvršenje
 • naručivanje i dobavljanje potrebnoga notnog materijala, osiguravanje nabave i prijevoza instrumenata
 • korespondiranje povezano sa svim poslovima planiranja, organizacije i realizacije produkcija u organizaciji i suorganizaciji Ustanove
 • prikupljanje i pravodobno dostavljanje programskih podataka za obračun ZAMP-u
 • briga o ostvarenju programa kad Ustanova preuzima organizaciju na zahtjev vanjskih korisnika (programska usluga)
 • kontroliranje troškova programa za koje je zadužen i analiziranje istih
 • pisanje tekstova i uređivanje programskih knjižica za koncerte i programe u organizaciji i suorganizaciji Ustanove
 • izrada naloga za izradu ulaznica za programe u organizaciji i suorganizaciji Ustanove
 • ispunjavanje zahtjevnica za usluge potrebne za realizaciju koncerata u organizaciji i suorganizaciji u skladu s procedurama Ustanove
 • evidentiranje i čuvanje dokumentacije o sadržaju svih izvedaba (kritike, programi, promidžbeni materijal i dr.)
 • davanje naloga računovodstvu za isplatu honorara; praćenje dinamike plaćanja iz Ugovora
 • izvršavanje aktivnosti i radnji potrebnih za obavljanje prethodno opisanih poslova radnog mjesta.

Odgovornost i izvanredni zadaci:

 • odgovara za povjerena sredstva i predmete rada te za uredno, pravodobno i točno izvršavanje radnih zadataka prema pravilima struke
 • informacije koje sazna u svojem radu čuva kao poslovnu tajnu
 • obavlja druge poslove i izvanredne radne zadatke po nalogu ravnatelja u okviru svoje stručne spreme i stečenog znanja
 • odgovara voditelju Odjela produkcije programa
 • po ovlaštenju mijenja voditelja Odjela produkcije programa.

  PODACI O PLAĆI:

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i  osnovice  za izračun plaće u visini od 3.620,00 kn bruto, uvećan 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

 Koeficijent: VSS 2,93

 Naziv radnog mjesta: KOORDINATOR STUDENTSKIH POSLOVA

 Redovni radni zadaci:

 • vođenje,organiziranje i evidentiranje rada zaposlenih na privremenim poslovima (biljetera, hostesa i pomoćnih radnika) prema potrebama i u dogovoru s Programsko-tehničkom službom
 • preuzimanje programskih knjižica za priredbe od organizatora i predaja obračuna o prodaji i novca
 • organiziranje zaprimanja pronađenih predmeta, pohrana i vođenje evidencije
 • organiziranje provođenja javnog reda i mira u dijelu Ustanove predviđenog za publiku
 • u slučaju evakuacije, organiziranje brzog i sigurnog izlaska osoba iz Ustanove
 • u suradnji s voditeljem Odjela zaštite i sigurnosti, obavljanje poslova osiguranja za vrijeme javnih programa
 • obavljanje protokolarnih poslova povezanih sa sigurnošću zaposlenika, izvođača i posjetitelja
 • obavljanje administrativnih poslova u vezi s izradom obračuna naknade za izvršene studenske poslove
 • dnevno i mjesečno izvještavanje neposrednog rukovoditelja o radu zaposlenih na privremenim poslovima te sastavljanje ostalih izvješća i analiza iz djelokruga rada
 • izvršavanje aktivnosti i radnji potrebnih za obavljanje prethodno opisanih poslova radnog mjesta.

Odgovornost i izvanredni zadaci:

 • odgovara za povjerena sredstva i predmete rada te za uredno, pravodobno i točno izvršavanje radnih zadataka prema pravilima struke
 • informacije koje sazna u svojem radu čuva kao poslovnu tajnu
 • obavlja druge poslove i izvanredne radne zadatke po nalogu ravnatelja u okviru svoje stručne spreme i stečenog znanja
 • odgovara voditelju Odjela zaštite i sigurnosti.

 PODACI O PLAĆI:

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i  osnovice  za izračun plaće u visini od 3.620,00 kn bruto, uvećan 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent: VSS 2,52 / VŠS 2,42/ SSS 2,05

Razgovori s kandidatima održati će se  u prostorijama Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, a o točnom datumu i vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem maila.