Novosti

23. veljače 2017.

Opis poslova, podaci o plaći i datumu razgovora s kandidatima

Naziv radnog mjesta: Tehničar tona i multimedije

Redovni radni zadatci:

 • samostalno postavljanje opreme i ostvarivanje videoprograma te manjih ozvučenja, snimanja i reprodukcija u suradnji s vanjskim organizatorom i zaposlenicima Ustanove na terminima postave, pokusa i programa
 • obavljanje svih tonskih snimanja za potrebe Ustanove i vanjskih korisnika
 • osnovno održavanje, popravak i čišćenje postojeće i nove tonske i videoopreme
 • osnovno održavanje i popravak interne i internetske televizije i radija
 • rad na remontu postojeće cjelokupne instalacije slabe struje, kao i redovna briga o održavanju tonske, video i ostale elektroničke opreme u Ustanovi
 • za vrijeme održavanja programa, rad u propisanoj odjeći
 • izvršavanje aktivnosti i radnji potrebnih za obavljanje prethodno opisanih poslova radnog mjesta.

Odgovornost i izvanredni zadatci:

 • odgovara za povjerena sredstva i predmete rada te za uredno, pravodobno i točno izvršavanje radnih zadataka prema pravilima struke
 • informacije koje sazna u svojem radu čuva kao poslovnu tajnu
 • obavlja druge poslove i izvanredne radne zadatke po nalogu ravnatelja u okviru svoje stručne spreme i stečenog znanja
 • odgovara voditelju Odjela programske tehnike.

PODACI O PLAĆI:

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i  osnovice  za izračun plaće u visini od 3.620,00 kn bruto, uvećan 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent: SSS 1,80/ VŠS 2,42/VSS 2,52

Razgovori s kandidatima održati će se  u prostorijama Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, a o točnom datumu i vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem maila.