Novosti

8. travnja 2019.

Nova notna izdanja Muzičkog informativnog centra KDVL-a

Djela suvremenih skladatelja Dubravka Detonija, Ive Josipovića, Davorina Kempfa, Karla Krausa i Dubravka Palanovića bit će predstavljena u petak, 12. travnja 2019. u 12 sati.
 
Izdanja koja će, u "biennalskom tjednu" posvećenom suvremenoj glazbi, biti predstavljena su:
Dubravko Detoni, Passacaglia za dva glasovira i gudače
Dubravko Detoni, Dramatski prolog za simfonijski orkestar
Ivo Josipović, Epikurov vrt za simfonijski orkestar
Davorin Kempf, Plohe i boje za gudački orkestar
Karlo Kraus, Ave Maria
Dubravko Palanović, Doloroso za kvartet saksofona
 
U Predvorju Velike dvorane Lisinskog izdanja će predstaviti Ivan Živanović i autori skladbi.