Novosti

12. rujna 2017.

Natječaj za zapošljavanje - naziv radnog mjesta: Tehnički radnik

Opis poslova, podaci o plaći i datum razgovora s kandidatima.

 Naziv radnog mjesta: TEHNIČKI RADNIK

 Redovni radni zadatci:

 • obavljanje svih potrebnih pomoćnih poslova pri ostvarivanju programa, a prema naputcima koordinatora, producenata, glavnog inspicijenta i inspicijenata
 • unošenje, iznošenje, montaža i demontaža tehničke opreme, namještaja i scenografije za potrebe programa u organizaciji Ustanove i za vanjske korisnike
 • montaža i demontaža stolaca u gledalištu
 • po potrebi rad sa svim strojevima, aparatima i alatima Ustanove
 • pomoć vanjskim korisnicima pri unošenju i iznošenju scenografije vanjskih korisnika
 • postavljanje izložbi umjetničkih slika i ostalih eksponata po prostorima Ustanove
 • postavljanje i skidanje vanjskih transparenata i plakata
 • obavljanje pomoćnih poslova i pripomoć ostalim odjelima Programsko-tehničke službe kod postave i pripreme za realizaciju programa Dvorane i vanjskih korisnika
 • po potrebi izlazak na pozornicu za vrijeme programa ili u tehničkoj pauzi i obavljanje potrebnih pomoćnih poslova (promjena scenografije, orkestra i sl.) u propisanoj odjeći
 • obavljanje svih pomoćnih poslova pri održavanju i čišćenju unutar i izvan objekta;
 • obavljanje svih manjih obrtničkih radova na održavanju objekta i opreme te za potrebe redovnog programa (bravarski, stolarski, tapetarski, staklarski i slični radovi)
 • izrada i postava raznih pomagala i jednostavnih konstrukcija za potrebe ostvarivanja programa
 • odčepljivanje i čišćenje odljevnih kanala slivnih voda, šahtova i „vodolovaca“
 • košnja travnatih površina oko objekta
 • čišćenje snijega s terasa, glavnog i sporednih ulaza,protupožarnih stepenica i parkirališta
 • obavljanje pomoćnih poslova za potrebe obiju službi, a prema naputku pomoćnika ravnatelja za Programsko-tehničku službu
 • montaža i demontaža pokretne skele za građevinske radove iznad šest metara te rad na njoj
 • razvrstavanje i prenošenje otpada (glomazni, papir i karton, komunalni) do vanjskih kontejnera i podruma Ustanove
 • obavljanje kupovine osnovnih sredstava, potrošnog materijala i sitnog inventara
 • obavljanje poslova dostave i prijevoza
 • obavljanje poslova dopreme i otpreme pošte
 • izvršavanje aktivnosti i radnji potrebnih za obavljanje prethodno opisanih poslova radnog mjesta.

Odgovornost i izvanredni zadatci:

 • odgovara za povjerena sredstva i predmete rada te za uredno, pravodobno i točno izvršavanje radnih zadataka
 • informacije koje sazna u svojem radu čuva kao poslovnu tajnu
 • obavlja druge poslove i izvanredne radne zadatke po nalogu ravnatelja u okviru svoje stručne spreme i stečenog znanja
 • odgovara voditelju Odjela programske tehnike

PODACI O PLAĆI:

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i  osnovice  za izračun plaće u visini od 3.725,00 kn bruto, uvećan 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Koeficijent: SSS 1,80

Razgovori s kandidatima održati će se  u prostorijama Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, a o točnom datumu i vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem maila.