Novosti

10. listopada 2016.

Natječaj za imenovanje ravnatelja

Raspisan je natječaj za imenovanje ravnatelja (m/ž).
 
KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG
Trg Stjepana Radića 4, Zagreb
 
 
Temeljem članka 6. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“, broj 96/01) i članka 31. Statuta Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, Upravno vijeće, na sjednici održanoj 4. listopada 2016. godine, raspisuje
 
 
NATJEČAJ
ZA IMENOVANJE RAVNATELJA  (m/ž)
 
 
Uvjeti:
- visoka stručna sprema društvenih ili humanističkih znanosti;
- da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima;
- pet godina radnog iskustva na poslovima u glazbeno scenskoj djelatnosti;
- znanje jednog svjetskog jezika.
 
Iznimno, za ravnatelja može se imenovati osoba koja pored navedenih uvjeta, nema visoku stručnu spremu, ako je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture i s najmanje deset godina radnog staža.
 
Ravnatelja Ustanove imenuje i razrješava Gradska skupština Grada Zagreba, na prijedlog Upravnog vijeća i po pribavljenom mišljenju stručnog osoblja Ustanove.
Za imenovanje ravnatelja potrebno je prethodno mišljenje nadležnoga kulturnog vijeća.
Ravnatelj se imenuje na četiri godine.
 
Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, kandidati su dužni priložiti životopis s opisom dosadašnjeg rada i prijedlog programa razvoja Ustanove za mandatno razdoblje.
 
Prijave s prilozima dostavljaju se, u roku 15 dana od dana objave natječaja, na adresu: Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, 10000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 4, s naznakom „Natječaj za ravnatelja“.
 
O izboru ravnatelja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 
 
Broj: 2426/1-16
U Zagrebu, 04. listopada 2016.
 
 
 
predsjednik Upravnog vijeća
Davor Štern