Novosti

21. svibnja 2019.

Muzički informativni centar dobio nagradu "Josip Andreis"

Nagrada „Josip Andreis“ Muzičkom informativnom centru za izdanje partiture i glasovirskog izvatka opere „Ljubav i zloba“ Vatroslava Lisinskog
 
Hrvatsko društvo skladatelja na Godišnjoj skupštini održanoj 19. svibnja u Požegi objavilo je dobitnike svojih godišnjih nagrada za 2018. godinu.  Među nagrađenima je i Muzički informativni centar Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog za izdanje partiture i glasovirskog izvatka opere "Ljubav i zloba" Vatroslava Lisinskoga.
 
Izlazak posebnog izdanja Muzičkog informativnog centra, prvog tiskanog izdanja partiture i glasovirskog izvatka opere „Ljubav i zloba“, antologijskog djela povijesti hrvatske kulture i glazbe, uoči dvjestote obljetnice rođenja Lisinskog kulturni je događaj i izdavački pothvat posebnog značaja. Urednici Ivan Živanović, Jelena Vuković i Davor Merkaš te priređivač izdanja Mladen Tarbuk obavili su nadasve opsežan posao i izlazak prvog tiska partiture prve hrvatske opere 172 godine nakon njezine praizvedbe, ispunjenje je povijesnog zadatka koje zavređuje pozornost i svakako je istaknuto ostvarenje na području muzikologije i izdavaštva kapitalnih djela hrvatske glazbe. Uz uvodnu riječ muzikologinje Vjere Katalinić, koja je obradila povijesni značaj prve hrvatske opere, priređivač izdanja Mladen Tarbuk iscrpnim je analizama ispisao povjesnicu opere „Ljubav i zloba“ kao prve hrvatske nacionalne i jedne od prvih slavenskih opera, te kako se o njoj pisalo kroz 170 godina. Posebno su vrijedna Tarbukova zapažanja muzikološke naravi kada ustvrđuje kako je „zlotvor tenor, što je velika iznimka u opernom svijetu. U trenutku kada vidi da ga žena koju voli ne želi, on je ubije, a nažalost to je nešto što je prilično aktualna tema. Kada te netko ne želi, imaš ga potrebu uništiti do kraja - to je nešto o čemu ova opera govori. To je jedan obrnuti trokut kakvog nema u tadašnjim operama koje su pisane prilično shematski. Tenor i sopran se vole, bariton i bas im smetaju. Ovdje je potpuno obrnuto.“

Uopće, opseg priređivački obavljenog posla, činjenica da je uz partituru sastavni dio izdanja i glasovirski izvadak koji je izradio priređivač Mladen Tarbuk prema autografima partiture i glasovirskih izvadaka opere iz pera Lisinskog koji se čuvaju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici te u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, kao i činjenica da izdanje donosi i libreto opere u četiri verzije (u suvremenoj jezičnoj redakciji i transkripciji Amira Kapetanovića, izvorni libreto prenesen iz autografa partiture, libreto prema izdanju Matice hrvatske iz 1999. godine te prijevod libreta na engleski jezik), sve to ovom izuzetnom izdavačkom pothvatu Muzičkog informativnog centra KDVL, koji su financijski pomogli Ministarstvo kulture RH i Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, osigurava osobitu vrijednost i zaslužno je odluku o dodjeli Nagrade „Josip Andreis“ HDS-a za 2018. godinu.
 
 
Popis nagrađenih:
 
Nagrada „Boris Papandopulo“: Frano Đurović za skladbu Check Ignition and may the God's Love be with You
 
Nagrada „Vatroslav Lisinski“: Anđelko Krpan za sveukupno zalaganje za promociju i izvođenje djela hrvatskih skladatelja
 
Nagrada „Josip Andreis“: Muzičkom informativnom centru za izdanje partiture i klavirskog izvatka opere „Ljubav i zloba“ Vatroslava Lisinskog
 
Nagrada „Miroslav Sedak-Benčić“: Ratko Zjača, za 25 godina skladateljske i diskografske karijere
 
Nagrada „Milivoj Körbler“: Hrvoje Hegedušić, za životno djelo
 
Nagrada „Franjo Ksaver Kuhač“: Krešimir Magdić, za životno djelo