Događanja

07.
listopada 2017.
Subota u 20:00 sati
Mala dvorana

ZAGREBAČKI FESTIVAL KLAVIRSKIH DUA

Subota U 20:00
Mala dvorana
Organizator: Udruga Moj svijet
60 kn
Ulaznice
60,00 kn
Danijel Detoni i Ivan Batoš
Kosjenka Turkulin i Iva Ljubičić Lukić
Alja Mandič, violončelo
Zita Varga, violončelo
Viktor Kirčenkov, rog
Božidar Peričić, narator
Ansambl Glazbene staze
 
Program: 
R. Schumann: Andante i varijacije, op. 46 , za dva klavira, dva violončela i rog 
C. Saint-Saëns: Karneval životinja, za dva klavira, flautu, klarinet, dvije violine, violu, violončelo i kontrabas
Popust od 50% odnosi se na učenike, studente i umirovljenike.