Događanja

01.
lipnja 2018.
Petak u 19:30 sati
Velika dvorana

ZAGREBAČKA FILHARMONIJA
ZA MUZIČKU AKADEMIJU
U ZAGREBU

Petak U 19:30
Velika dvorana
Organizator: Zagrebačka filharmonija

Koncert Zagrebačke filharmonije za Muzičku akademiju u Zagrebu