Događanja

16.
listopada 2018.
Utorak u 20:00 sati
Mramorna dvorana

LISINSKI U GUVERNEROVOJ PALAČI: HRVATSKI BAROKNI ANSAMBL

Utorak U 20:00
Mramorna dvorana
Organizator: Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog
50 kn
Ulaznice
50,00 kn
HRVATSKI BAROKNI ANSAMBL 
A CINQUE
 
Laura Vadjon, violina
Ana Benić, poprečna flauta
Stjepan Nodilo, oboa
Lea Sušanj, violončelo
Krešimir Has, čembalo
 
Program:
Georg Philipp Telemann: Kvartet za flautu, obou, violinu i continuo u G-duru, TWV 43:G2 (Musique de Table)
Johann Gottlieb Janitsch: Sonata da camera za flautu, obou, violinu i continuo u C-duru, op. 4 
François Couperin: Koncert br. 14 iz Nouveaux Concerts
Johann Joachim Quantz: Sonata za blok-flautu, poprečnu flautu i continuo u C-duru, QV 2 Anh. 3
Johann Christian Bach: Kvintet za flautu, obou, violinu, violončelo i čembalo u D-duru, W.B 75 (op. 11 br. 6)
 
Hrvatski barokni ansambl najvažniji je hrvatski ansambl specijaliziran za povijesno vjernu interpretaciju instrumentalne i vokalno-instrumentalne glazbe baroknog razdoblja i bliskih epoha, na originalnim glazbalima i njihovim vjernim replikama. Ansambl je utemeljen 1999. godine i okuplja renomirane glazbenike mlađe generacije – instrumentaliste i pjevače, već afirmirane u izvođenju barokne glazbe. Uz stalne koncertne cikluse od po sedam koncerata u Hrvatskom glazbenom zavodu, s tematski jasno osmišljenim programima hrvatskog i inozemnog baroknog repertoara, redoviti su gosti brojnih domaćih i inozemnih festivala (Varaždinske barokne večeri, Korčulanski barokni festival, Dubrovačke ljetne igre, Splitsko ljeto, Glazbene večeri u Sv. Donatu, Histria festival, Pasionska baština, Organum Histriae, Koncerti u Eufrazijani, Rovinjsko glazbeno ljeto, Brodsko ljeto, Osječko ljeto, Paško ljeto, Festival Brežice, Festival hrvatske glazbe u Beču, Festival duhovne glazbe srednjoeuropskih zemalja u Rimu, Festival Tesori musicali Toscani – Pisa i dr.). U svojim programima Ansambl često ugošćuje vrhunske strane i domaće soliste i dirigente, stručnjake u autentičnom pristupu izvođenju barokne glazbe (Catherine Mackintosh, Hervé Niquet, Werner Ehrhardt, Aapo Häkkinnen, Laurence Cummings, Richard Egarr, Peter Lönnerberg, Mimi Mitchell, David Staff, Theresa Caudle, Enrico Onofri, Alessandro Tampieri, Rachel Brown, Adrian Butterfield, Stefano Montanari, Marcello Gatti, Jaap ter Linden, Jacques Ogg). Zbog iznimno stručnih, stilski čistih i virtuoznih interpretacija, glazbena ih kritika (kao i publika) svrstava u sam vrh hrvatske glazbene reprodukcije. U programima Hrvatskog baroknog ansambla redovito su zastupljeni i hrvatski barokni autori, odnosno oni koji su djelovali na ovom području (F. Sponga-Usper, G. Usper, T. Cecchini, V. Jelić, I. Lukačić i dr.). Ansambl je, osim u Hrvatskoj, nastupao u Austriji, Italiji, Mađarskoj, Njemačkoj, Belgiji, Španjolskoj, Švedskoj, Finskoj, Argentini, Kubi, Boliviji, Estoniji, Francuskoj, Crnoj Gori, Srbiji, BiH i Sloveniji. Ravnateljica popularne HRBA-e je renomirana violinistica Laura Vadjon.
 
Ulaznice su dostupne na www.lisinski.hr te na sljedećim prodajnim mjestima u Rijeci:
· AUTOTRANS D.D., Poslovnica Rijeka - Riva 22, Rijeka
· CROATIA RECORDS d.d., RIJEKA - Užarska 3, Rijeka
· MARS MUSIC, DALLAS MUSIC SHOP RIJEKA - Splitska 2a, Rijeka