Događanja

14.
svibnja 2018.
Ponedjeljak u 20:00 sati
Mala dvorana

GUDAČKI KVARTET SEBASTIAN

Ponedjeljak U 20:00
Mala dvorana
Organizator: Gudački kvartet Sebastian
10 kn
Ulaznice
10,00 kn
Nova sezona gudačkog kvarteta Sebastian
 
Program:
R. Matz: Gudački kvartet Gradišćanski
N. Firšt: Praizvedba za violinu i gudački kvartet
F. Schubert: Rondo za violinu i gudače
gost: Martin Krpan, violina
F. Schubert: Gudački kvartet u a-molu, op. 29, D 804, Rosamunda

Uz koncert izložba skulptura: akademski kipar Alem Korkut
Minute za poeziju: Anica Bošković i Monika Herceg