Događanja

26.
ožujka 2018.
Ponedjeljak u 20:00 sati
Mala dvorana

GUDAČKI KVARTET SEBASTIAN

Ponedjeljak U 20:00
Mala dvorana
Organizator: Gudački kvartet Sebastian
10 kn
Ulaznice
10,00 kn
Nova sezona gudačkog kvarteta Sebastian
 
Program:
M. Prohaska: I am looking around za gudački kvartet
B. Kunc: Gudački kvartet u F-duru, op. 14
J. Š. Slavenski: 4. gudački kvartet
J. Brahms: Kvintet za glasovir i gudački kvartet u f-molu, op. 34
                  gost: IVAN KRPAN, glasovir
 
Uz koncert izložba slika: akademska slikarica Marijana Birtić
Minute za poeziju: Đuro Hidža i Krešimir Pintarić