Događanja

22.
siječnja 2018.
Ponedjeljak u 20:00 sati
Mala dvorana

GUDAČKI KVARTET SEBASTIAN

Ponedjeljak U 20:00
Mala dvorana
Organizator: Gudački kvartet Sebastian
10 kn
Ulaznice
10,00 kn
Nova sezona gudačkog kvarteta Sebastian
 
Program:
T. Uhlik: Astor
B. Kunc: Gudački kvartet u F-duru, op. 14
M. Gorecki: 1. gudački kvartet
L. van Beethoven: gudački kvartet u B-duru, op. 130

Uz koncert izložba keramike: Pamela Cvitanović
Minute za poeziju: Antun Kanižlić i Zvonimir Mrkonjić