Događanja

22.
svibnja 2018.
Utorak u 20:00 sati
Mala dvorana

GUDAČKI KVARTET PORIN

Utorak U 20:00
Mala dvorana
Organizator: Gudački kvartet Porin
50 kn
Ulaznice
50,00 kn

 12. Ciklus koncerata u sezoni 2017./18.

Cijena pretplate 150 kn

Ivan Novinc, violina
Tamara Petir, violina
Lucija Brnadić, viola,
Neva Begović, violončelo
 
4. koncert u ciklusu
 
Program:
 
W. A. Mozart: Gudački kvartet u C – duru, KV 685, „ Disonantni“
pauza
J. Brahms: Gudački kvartet op. 67 u B- duru