Događanja

07.
veljače 2018.
Srijeda u 20:00 sati
Mala dvorana

GUDAČKI KVARTET PORIN

Srijeda U 20:00
Mala dvorana
Organizator: Gudački kvartet Porin
50 kn
Ulaznice
50,00 kn
Ivan Novinc, violina
Tamara Petir, violina
Lucija Brnadić, viola,
Neva Begović, violončelo
 
Program:
M. Ruždjak: Klasični vrt
W.A.Mozart: Gudački kvartet u D-duru,br. 20, Kv 499
C. Franck: Kvintet za klavir i gudački kvartet u f- molu
gost: Srđan Čaldarović