Događanja

17.
travnja 2016.
Nedjelja u 17:00 sati
Mala dvorana

FESTIVAL DJEČJEG FOLKLORNOG STVARALAŠTVA "MI SMO DJECA VESELA"

Nedjelja U 17:00
Mala dvorana
Organizator: KUD Mičevec
Ulaz uz pozivnicu
Ulaz uz pozivnicu

Festival dječjeg folklornog stvaralaštva "Mi smo djeca vesela"

Lepo naše Turopolje, gdje su ljudi dobre volje“, poznati je stih koji se u Turopolju  često spominje, izgovara i pjeva. I baš je tako. Tradicijska kultura Turopolja posebni je oblik kulture života, a zabilježena je već u ranijim stoljećima te je postala ishodište crkvene i svjetovne glazbe. Danas u ljepoti i bogatstvu narodnih vrijednosti svjedoče mnoga društva u Turopolju. U njemu su pojedinci različitih generacija, a uz prezentaciju zavičajne folklorne baštine, njeguje se  i folklorna baština s cijelog područja Republike Hrvatske.

Posebnu ulogu u očuvanju kulturne baštine imaju djeca koja izvode narodne igre, pjesme i plesove, koji su ukorijenjeni u plesnu tradiciju Hrvata, ali stilski i plesno prihvatljivi ukusu djece. Pažnja se posvećuje plesnim figurama, pokretima, koracima, a raznolikost je djeci interesantna i poticajna. Djeca su u pravilu oponašala plesove odraslih koji su bili preteški, prepuštali su se vlastitim plesnim kreacijama, a objedinjavao ih je jedinstven dječji stil.

Narodni ples ima svoju nacionalnu vrijednost koja je važan dio društvenog života.

Izvođači: OSS BuševecKUD Mičevec, KPD Sv.Klara, HKUD Željezničar, KD Bohinj